ساختمان ترموکوپل
آشنایی ساختمان ترموکوپل
ژوئن 1, 2021
ولتاژ خروجی ترموکوپل
ولتاژ خروجی ترموکوپل به چه صورت می باشد؟
ژوئن 20, 2021
اتصال سرد در ترموکوپل

اتصال سرد در ترموکوپل

همان‌گونه که شما می‌دانید ترموکوپل از جمله وسایلی است، که کاربرد بسیار ویژه‌ای در آزمایش دما دارد، به گونه‌ای که شما می‌توانید دما را در گیاهان نفتی و شیمیایی به بهترین شکل ممکن به واسطه ترموکوپل مورد آزمایش قرار دهید. همچنین در بسیاری از وسایل گازی برای شعله پیلوت استفاده از ترموکوپل بسیار کاربردی جایگاه خود را نشان می‌دهد.  توجه داشته باشید که صنعت‌های مختلفی همانند صنعت غذا برای کاربرد ویژه خود مانند برودتی و دمای پایین از این قطعه کاربردی استفاده می‌کنند.  باید دقت بالایی داشته باشید که این اتصال سرد در ترموکوپل می‌تواند مزیت و ویژگی خاصی داشته باشد.

چرا که انواع ترموکوپل به واسطه ساختار دمایی خود موظف است، به واسطه اتصال سرد یک استاندارد و تکنولوژی خاص را به نمایش بگذارد و این چنین شما می‌توانید متوجه شوید که در اندازه‌گیری دماهای سنتی چگونه باید با یک اتصال مرجع به ساختار ترموکوپل واکنش نشان داد و با وسیله اتصال سرد اصولا شما قادر هستید خطای ولتاژ را در انواع اتصالات به پایین‌ترین حد خود برسانید.

اندازه گیری دما

ویژگی اندازه گیری دما با اتصال سرد در ترموکوپل

در بسیاری از کاربردهای ترموکوپل باید توجه داشته باشید، چنانچه دمای مورد توجه بالای صفر درجه باشد شما به راحتی این اختیار را دارید که از ترموکوپل یک خروجی مثبت را انتظار داشته باشید. در مواقعی که دمای اندازه‌گیری زیر صفر باشد، طبیعتا خروجی ترموکوپل نیز در این شرایط منفی می‌شود ولی این نکته کلیدی را به خاطر داشته باشید، که اتصال خاصی مانند اتصال مرجع و همچنین اندازه گیری بخصوصی که برای دمای یکسان وجود دارد باید با یک ولتاژ بسیار خالص برابر با صفر تعیین گردد. با توجه به اتصال سرد در ترموکوپل شما می‌توانید دمای اندازه گیری را با اتصال مرجع توسط یک حسگر خاص به صورت کاملا مستقیم اندازه گیری کنید و در این شرایط، اصولا ولتاژ خاصی به صورت کاملا اضافی می‌تواند در ترموکوپل جایگاه خود را به نمایش بگذارد.

اهمیت ولتاژ اندازه گیری در ساختار ترموکوپل

در بسیاری از شرایط شما باید این‌گونه پیش بینی کنید که اگر بخواهید از قوانین ترموکوپل پیروی کنید، باید برای کاربرد بسیاری از فلزات ولتاژ تخته را با یک اندازه گیری اصولی در نظر بگیرید؛ چرا که با دقت به مدل ترموکوپل و ولتاژ اساسی آن اصولا ساختار اتصال سرد در ترموکوپل می‌تواند ویژگی و مزیت خود را به نمایش بگذارد.  این نکته را به خاطر داشته باشید که ولتاژ اندازه گیری در اکثر اوقات به راحتی قادر است یک ترکیب کاملا جدا را به واسطه اتصالات سرد به نمایش بگذارد.

اما نکته حائز اهمیت در مورد خروجی ترموکوپل توجه به این نکته است، که شما چنانچه یک سیم را در مدار خاص این قطعه کاربردی در نظر بگیرید با توجه به قرار گرفتن انتهای دو سیم شما می‌توانید یک دمای خاص را مد نظر داشته باشید و در بسیاری از شرایط نیز سیم خاصی به نام کونستانتن به راحتی این اختیار را دارد که اتصال خود را قبل از اتصالات خاص دما به کار گیرد.

شما باید دقت نمایید که قانون خاصی که در فلزات وجود دارد، بر روی ساختار ترموکوپل نیز خود را به صورت کلیدی به نمایش می‌گذارد؛ چرا که اگر بخواهید به واسطه الکتریک در مدار خاصی مانند مدار ترموکوپل واکنش خاصی را در نظر بگیرید، باید عملکرد های ویژه‌ای را نیز در مدار مشاهده کنید؛ چراکه باهر مداری و هر سیمی اصولا دمای خاصی به وجود می‌آید، که البته اتصال‌های موجود در ترموکوپل جهت‌های خاص و البته مخالف را دنبال می‌کند تا شما به این ترتیب ولتاژ اندازه گیری را بتوانید به صفر برسانید.

ولتاژ اندازه گیری

اهمیت اتصال مرجع در اتصال سرد در ترموکوپل

معادله خاصی برای اتصال اتصال سرد در ترموکوپل وجود دارد که شما باید توجه داشته باشید این معادله را با توجه به چه ساختاری مورد استفاده قرار می‌دهید؛ چرا که ولتاژ اندازه‌گیری در تخته به راحتی به دمای اتصال مرجع مربوطه می‌باشد و اصولا برای تولید دمای مرجع شما باید معادل ولتاژ خاصی را پیاده‌سازی کنید. به این علت که هر کدام از توابع موجودی که از دما به دست می‌آید به راحتی به دما منتهی می‌شود و هر معادله خاصی می‌تواند اعتبار خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

در بسیاری از شرایط این‌گونه مشاهده می‌شود که اتصال خاصی مانند اتصال مرجع به راحتی قادر است در یک ولتاژ خاص به صفر درجه خود را برساند و اگر بخواهید که شما یک حالت مخالف را برای این اتصال در نظر بگیرید، بدون هیشکی ولتاژ نیز باید در ترموکوبل مورد بررسی قرار گیرد. همیشه شما باید به دو رابطه توجه داشته باشید مانند رابطه ولتاژ به دما، به این سبب که با توجه به این رابطه شما این اختیار را دارید، که یک دمای خاص اختصاصی را برای این قطعه در نظر بگیرید و اصولا قواعد خاصی وجود دارد که با توجه به این قواعد و اصول آن جبران اتصال سرد می‌تواند ساختار خود را به نمایش بگذارد.

سخت افزاری و نرم افزاری

از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری هرکدام جبران‌های خاصی را پیاده سازی می‌کند که این پیاده‌سازی نیازمند قواعد و اصول خاصی می‌باشد و توجه داشته باشید که دما در اتصالی مانند اتصال مرجع با یک حسگر خاص می‌تواند کاربرد خود را نشان دهد و قاعدتا همیشه حسگر این قدرت را دارد که به عنوان یک خروجی در رابطه با دمای اندازه گیری یک نقطه خاص را معرفی کند.

البته حسگرهای متفاوتی که نیمه رسانا هستند قطعا در اندازه‌گیری دما و خصوصا برای اتصالات خاصی همانند اتصال مرجع مورد کاربرد قرار می‌گیرند و سیم‌های ترموکوپل همیشه در این اتصالات نقش ویژه‌ای را به نمایش می‌گذارند.

کلام آخر

شما باید متوجه شوید که ترموکوپل به واسطه کاربرد خاص خود یک ساختار خاص را نیز در نظر دارد؛ چرا که در این بین اتصال سرد در ترموکوپل به راحتی می‌تواند دما را به درجه‌های خاصی مانند بالای صفر برساند، تا شما بتوانید یک خروجی مثبت را از آن انتظار داشته باشید و در برخی از شرایط ممکن است ما درجه زیر صفر را مشاهده کنیم که خروجی شما در یک شرایط منفی ساختار خود را نشان می‌دهد.

اما در حالت عادی شما باید با توجه به قانون ترموکوپل گزینه‌ای را در نظر داشته باشید که خروج ترموکوپل صددرصد به اتصالات آن مربوط می‌شود و همچنین دمای مرجع مهم‌ترین چیزی است که در معادله خاص اتصال سرد نقش خود را به نمایش می‌گذارد.

کاربرد نقطه اتصال سرد در ترموکوپل ، محاسبات ترموکوپل ، ترموکوپل دو سیمه ، سیم ترموکوپل چیست ، ترموکوپل چیست ، تبدیل انرژی در ترموکوپل

منبع: Zaya

Call Now Buttonتماس مستقیم