می 31, 2020
دلتا صنعت

المنت های سه فاز

المنت های سه فاز از یک پایه که به شکل فلنج می باشد و رشته سیم ها به درون آن قرار می گیرد تشکیل شده است […]
ارتباط با ما