دلتا صنعت
مشخصات غلاف های فلزی رایج در ساخت ترموول
دسامبر 29, 2018
دلتا صنعت
سنسورهای اهمی (RTD) چیست؟
ژانویه 19, 2019
دلتا صنعت

هیدرولیکی چیست:

هیدرولیکی  (به فرانسوی: Hydraulique، هیدرولیک)(به انگلیسی: Hydraulics، هایدرولِکس) یک مبحثی است که به روش‌هایکاربردی استفاده از سیالات تحت فشار می‌پردازد.

سامانه‌های هیدرولیک که یکی از دو زیرمجموعه کلی سامانه‌های انرژی سیالات هستند (نوع دیگر پنوماتیک است)، برای انتقالانرژی استفاده می‌شوند.مزیت هیدرولیک نسبت به روش‌های انتقال انرژی مکانیکی و الکتریکی، قابلیت افزایش نیرو در حین انتقال و تغییر سریع جهت حرکت است؛ از آنجا که در هیدرولیک انتقال انرژی با کمک یک سیال هیدرولیک انجام می‌شود و سیالات به طور کلی قابلیت شکل‌پذیری دارند و می‌توان آن‌ها را از مسیرهای دلخواه عبور داد.

منبع: هیدرولیک چیست؟

هیدرولیکی

شیرهای کنترل هیدرولیکی (hydraulic valve)

قبل از اینکه به توضیح شیرهای هیدرولیکی بپردازیم باید تعریف ساده ای شیر (valve)  داشته باشیم

وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل میکندcontrol valve یا شیر کنترل به تنظیم میزان جریان سیال در یک سیستم کنترل میپردازد، کنترل ولو شامل یک شیر می باشد که به یک قسمت محرکه، که دارای توانایی تغییر عامل کنترل کننده سیال را دارد وصل است . این تغییری که شیرهای کنترل هیدرولیکی ایجاد میکنند براساس سیگنالی است که  این شیرها از سیستم کنترل دریافت میکند.

 وظیفه ی شیرهای هیدرولیک کنترل انرژی سیال هیدرولیک در یک مدار هیدرولیک می باشد.